Huisregels

1. Leeftijd

Beneden de 18 geen toegang.

2. Legitimatie

Legitimatie kan gevraagd worden.

3. Garderobe

Jassen, petten c.q. hoofddeksels en trainingspakken dienen bij de garderobe te worden afgegeven.

4. Wangedrag

Wangedrag c.q. ongewenst gedrag kan uitzetting tot gevolg hebben, waarna de toegang voor onbepaalde tijd ontzegd wordt.

5. Camera’s

In verband met u en onze veiligheid hangen op diverse plaatsen camera’s. Een ieder die ons bedrijf bezoekt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

6. Klachten

Heeft u klachten, meldt deze bij de directie. Men dient een klacht direct na het ontstaan te melden. Bij gebreke vervalt het klachtrecht.

7. Maatregelen

In gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist de directie welke eventuele maatregelen te nemen.